Home / Newsletter / Newsletter 13/05/2021 | Νεότερα Φάρμακα και οι Ενδείξεις τους

Newsletter 13/05/2021 | Νεότερα Φάρμακα και οι Ενδείξεις τους

Το vazalore, μια κάψουλα ασπιρίνης σε υγρή μορφή έλαβε έγκριση από τον FDA

Η Αμερικάνικη Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τις συμπληρωματικές Νέες Εφαρμογές Φαρμάκων (supplemental New Drug Applications, sNDAs) για το Vazalore 325 mg και 81 mg (PLx Pharma) ως την πρώτη κάψουλα ασπιρίνης σε υγρή μορφή. Το Vazalore μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παυσίπονο, αντιπυρετικό και για τις υπόλοιπες ενδείξεις της ασπιρίνης. Η συγκεκριμένη κάψουλα έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την απορρόφηση της ασπιρίνης μέσω της απελευθέρωσής της σε διάφορα τμήματα του γαστρεντερικού σωλήνα. Σε μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με ενεργό φάρμακο, μονή-τυφλή, τριπλή διασταυρούμενη φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική μελέτη που συμπεριέλαβε παχύσαρκους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ο χρόνος ολοκλήρωσης της αντιαιμοπεταλιακής δράσης (αναστολή κατά 99% της παραγωγής της θρομβοξάνης Β2) του Vazalore 325 mg ήταν σημαντικά ταχύτερος σε σύγκριση με την εντερικά επικαλυμμένη ασπιρίνη 325 mg (12,5 έναντι 48,2 ώρες, αντίστοιχα). Επιπλέον, η απορρόφηση του Vazalore ήταν 5 φορές υψηλότερη σε σύγκριση με την εντερικά επικαλυμμένη ασπιρίνη (p<.0001).
Μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με ενεργό φάρμακο, μονή-τυφλή μελέτη που αξιολόγησε τον κίνδυνο αιμορραγίας του ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα μετά από 7 ημέρες θεραπείας με ασπιρίνη, έδειξε ότι το Vazalore 325 mg συσχετίστηκε με σημαντικά λιγότερες διαβρώσεις και έλκη σε σύγκριση με την άμεσης αποδέσμευσης ασπιρίνη 325 mg σε υγιείς συμμετέχοντες.
Εκτός από τα κλινικά δεδομένα, οι αντίστοιχες sNDA περιλαμβάνουν δεδομένα βιοϊσοδυναμίας και πληροφορίες σχετικά με το Vazalore 81mg.
Το Vazalore 325 mg και 81 mg αναμένονται να είναι διαθέσιμα το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Πηγές
PLx Pharma receives FDA approval of SNDAs for both Vazalore 325mg and 81mg. [press release]. Sparta, NJ: PLx Pharma Inc.; March 1, 2021.
PLx Pharma Inc. Products & Technology: Vazalore 325mg.
https://plxpharma.com/products tech/vazalore-325 mg/?_ga=2.192043946.1811714194.1614622490-1930263889.1614622490.
Accessed March 1, 2021.
https://www.empr.com/home/news/vazalore-snda-approved-liquid-filled-aspirin-capsule/


Το Evinacumab (Evkeeza®, Regeneron Ireland Designated Activity Company [DAC]) έλαβε θετική γνωμοδότηση από την επιτροπή CHMP του ΕΜΑ για τη θεραπεία της ομόζυγου οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας

Στις 22 Απριλίου 2021, η επιτροπή του ΕΜΑ για τα ιατρικά προϊόντα ανθρώπινης χρήσης (CHMP) γνωμοδότησε θετικά για τη χρήση του Evinacumab (Evkeeza®) στη θεραπεία της ομόζυγου οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας (ΗοFH) σε ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών υπό σταθερή υπολιπιδαιμική αγωγή (1). Το Evinacumab (Evkeeza®) μειώνει την LDL-C (low-density lipoprotein cholesterol) ανεξάρτητα από την παρουσία του υποδοχέα LDL (LDL-R). Ειδικότερα, πρόκειται για μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει την πρωτεΐνη Angiopoietin-like 3 (ANGPTL3), ενός αναστολέα της λιποπρωτεϊνικής και ενδοθηλιακής λιπάσης που οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων και των υπόλοιπων λιπιδίων. Σύμφωνα με γενετικές μελέτες, loss-of-function μεταλλάξεις του γονιδίου που κωδικοποιεί την ANGPTL3 έχουν συσχετισθεί με χαμηλά επίπεδα LDL-C και μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο (2,3).
Το Evinacumab (Evkeeza®) διατίθεται σε διάλυμα συγκέντρωσης 150 mg/mL και χορηγείται με ενδοφλέβια  έγχυση  1 φορά το μήνα.
Η θετική γνωμοδότηση του CHMP στηρίχθηκε στα αποτελέσματα της μελέτης ELIPSE HoFH (the Evinacumab Lipid Studies in Patients with Homozygous Familial Hypercholesterolemia trial (4). Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη, διπλή- τυφλή μελέτη φάσης 3 στην οποία συμμετείχαν 65 ασθενείς με ΗοFH υπό σταθερή υπολιπιδαιμική αγωγή. Οι ασθενείς αυτοί τυχαιοποιήθηκαν με αναλογία 2:1  σε ενδοφλέβια έγχυση Evinacumab (15 mg/kg σωματικού βάρους) ή placebo κάθε 4 εβδομάδες και η παρακολούθησή τους διήρκησε 24 εβδομάδες.  Συνολικά, η  χορήγηση του Evinacumab οδήγησε σε μείωση της LDL-C κατά 47.1%, ενώ του placebo αύξηση της LDL-C κατά 1.9% την 24η εβδομάδα (5). Τέλος, σε post-hoc ανάλυση, η χορήγηση του Evinacumab μείωσε την LDL-C κατά 43.4% σε ασθενείς με ΗοFH και δραστικότητα του υποδοχέα LDL-R <15% και κατά 49.1% σε όσους είχαν δραστικότητα LDL-R >15%. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στις ανεπιθύμητες ενέργειες μεταξύ των 2 ομάδων (5).
Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου είναι η ρινοφαρυγγίτιδα, η γριπώδης συνδρομή, η ζάλη, η ραχιαλγία και η ναυτία.

Πηγές:

  1. https://www.ema.europa.eu/en/documents/smop-initial/chmp-summary-positive-opinion-evkeeza_en.pdf
  2. Dewey FE, Gusarova V, Dunbar RL, et al. Genetic and pharmacologic inactivation of ANGPTL3 and cardiovascular disease. N Engl J Med 2017;377:211-221.
  3. Athyros VG, Katsiki N, Dimakopoulou A, Patoulias D, Alataki S, Doumas M. Drugs that mimic the effect of gene mutations for the prevention or the treatment of atherosclerotic disease: from PCSK9 inhibition to ANGPTL3 inactivation. Curr Pharm Des 2018;24:3638-3646.
  4. Raal FJ, Rosenson RS, Reeskamp LF, Hovingh GK, Kastelein JJP, Rubba P, et al. Evinacumab for Homozygous Familial Hypercholesterolemia. N Engl J Med. 2020;383(8):711-20.
  5. https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03399786

Newsletter

Top