Home / Ομάδες Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Ομάδες Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

OE_PATH

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΗ
ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ


ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

OE_CARDIO

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΓΡΙΠΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΤΙΝΑ ΚΟΥΒΑΡΗ

ΜΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ ΧΕΛΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΤΟΝΙΑ
ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΣΩΝ


ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ

OE_METAVOL

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΒΙΝΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΤΕΚΟΥΑΝ
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ


ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ

OE_OIKOGEN

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΦΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ


ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

OE_HYPER

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΖΑ

ΜΕΛΗ
ΙΜΠΡΙΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

OE_TROPOY

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΝΗΣ

ΜΕΛΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

Print

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ ΜΑΤΙΛΝΤΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΗ
ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΙΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ομάδων Εργασίας

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Καταστατικού, η Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης (Εταιρεία) συγκροτεί από τα μέλη της, Ομάδες Εργασίας.

Άρθρο 1ον

Σκοπός των ομάδων αυτών είνα η προώθηση της γνώσης στο αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται:

1. με τη διοργάνωση ανά 2/ετία του Συμποσίου των Ομάδων Εργασίας, καθώς και άλλων εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, κλπ.

2. με την έκδοση ειδικών φυλλαδίων ή εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενο της κάθε ομάδας εργασίας.

3. με τη συγγραφή άρθρων για το περιοδικό της εταιρείας “Hellenic Journal of Atherosclerosis”.

4. με την συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία των σχετικών προς το αντικείμενο της ομάδας δεδομένων, με απώτερο σκοπό την απόκτηση πληροφοριακών στοιχείων που θα αποδίδουν με ακρίβεια τη δραστηριότητα των απασχολούμενων με το θέμα αυτό στον Ελλαδικό χώρο.

5. με την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών στο αντικείμενό τους.

6. με την διατύπωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κριτηρίων για το αντικείμενο τους

7. με τον σχεδιασμό και εκτέλεση μελετών.

8. με την εισήγηση στρογγυλών τραπεζιών, διαλέξεων και λοιπών δραστηριοτήτων στα πλαίσια συνεδρίων και ημερίδων της Εταιρείας, που υπόκεινται στην κρίση της οργανωτικής επιτροπής που οργανώνει το Συνέδριο.

Όλα τα παραπάνω με εξαίρεση το 3, οφείλουν να συνάδουν με τους σκοπούς και στόχους της Εταιρείας και να τελούν υπό την έγκριση του ΔΣ της εταιρείας.

Άρθρο 2ον

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία Ομάδας Εργασίας μπορεί να προέρχεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας ή από ομάδα τουλάχιστον 10 επιστημόνων που είναι μέλη της Εταιρείας, και ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο της υπό ίδρυση Ομάδας Εργασίας. Η απόφαση του Δ.Σ. για τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

Άρθρο 3ον

Μέλη των Ομάδων Εργασίας μπορούν να γίνουν, τακτικά μέλη της Εταιρείας που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο και έχουν ασχοληθεί πάνω σε αυτό, όπως προκύπτει από το δημοσιευμένο ή ανακοινωμένο ερευνητικό έργο του μέλους ή βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο του οικείου Τμήματος, Κλινικής, Εργαστηρίου ή Μονάδας του Νοσοκομείου ή Ιδρύματος στο οποίο απασχολούνται. Οι επί μέρους ομάδες Εργασίας μπορούν να καθορίζουν περαιτέρω κριτήρια εμπειρίας των υποψήφιων μελών. Η εγγραφή ενός νέου μέλους στην Ομάδα Εργασίας γίνεται κατόπιν έγγραφης αίτησης του μέλους προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία συνοδεύεται και από εισήγηση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου της Ομάδας. Το ΔΣ της εταιρείας ενθαρρύνει την ένταξη στις ομάδες εργασίας όσο το δυνατόν περισσοτέρων μελών της εταιρείας.

Άρθρο 4ον

Κάθε ομάδα διευθύνεται από την Συντονιστική Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία μέλη, οι οποίοι είναι αιρετοί, εκλεγόμενοι από τα μέλη της ομάδας. Η θητεία της Συντονιστικής Επιτροπής είναι διετής. Ανά 2/ετία πραγματοποιούνται εκλογές και εκλέγονται μόνο ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη, ενώ Πρόεδρος γίνεται αυτοδικαίως αυτός που διετέλεσε Αντιπρόεδρος κατά την προηγούμενη διετία. Η εκλογή γίνεται από την Συνέλευση των μελών της Ομάδας Εργασίας. Κατ’εξαίρεση, την πρώτη διετία από την δημιουργία της Ομάδας, Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζεται και λαμβάνει την εντολή από το ΔΣ της Εταιρείας.

Άρθρο 5ον

Κανένα μέλος της Εταιρείας δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής δύο ή περισσότερων Ομάδων Εργασίας.

Άρθρο 6ον

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου των Ομάδων Εργασίας απονέμονται βραβεία στις καλύτερες εργασίες που παρουσιάζονται από νέους επιστήμονες. Συγκεκριμένα απονέμονται από 1 βραβείο στην καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση βασικής και κλινικής έρευνας και από 2 βραβεία στις καλύτερες προφορικές ανακοινώσεις βασικής και κλινικής έρευνας. Η βράβευση συνοδεύεται από οικονομικό έπαθλο το ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε φορά από το ΔΣ της εταιρείας.

Άρθρο 7ον

Οι ομάδες εργασίας συνεδριάζουν στα γραφεία της Εταιρείας ή σε άλλους χώρους που ορίζονται από τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας.

Διαβάστε εδώ τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των Ομάδων Εργασίας της ΕΕΑ

Top